Point คืออะไร

Point คงเหลือ
Point ใช้อะไรได้
  • ใช้สำหรับการถามการบ้าน ตั้งคำถามการบ้าน 1 ครั้ง ใช้ 30 Point
  • ใช้ 20 Point สำหรับการดู Line Id เพื่อแอดนักเรียนที่อยากให้สอนพิเศษ คลิก
  • ใช้ 20 Point สำหรับส่งขอคำให้ Member ช่วยทำการบ้าน คลิก
  • ใช้ 30 Point สำหรับประกาศขายหนังสือหรือชีท คลิก
  • ใช้แลกเป็นเงินโอนเข้าธนาคารหารายได้ คลิก
วิธีการรับ Point
  • เพียงช่วยตอบการบ้านของคนอื่นจะได้รับ 20 Point เป็นการกระตุ้นให้คนถามช่วยเหลือคนอื่นในการเรียนรู้
  • ยืนยัน Email ตอนสมัครสมาชิกรับ 10 Point
  • เติม Point ด้วยการโอนคลิก
Loading…