วิธีใช้งานเว็บไซต์ถามการบ้าน

วิธีถามการบ้าน
 • 1. เข้าสู่ระบบหากยังไม่ได้สมัครให้กดปุ่ม Register
 • 2. คลิกปุ่มถามการบ้านตรงกลาง
 • 3. กรอกรายละเอียดพร้อมอัพโหลดรูป
 • 4. กดปุ่มสร้างการบ้าน
วิธีถามการบ้าน
วิธีตอบการบ้าน
 • 1. เลือกการบ้านจากในตาราง
 • 2. กดปุ่มด้านขวาสุดจากในตาราง
 • 3. กรอกรายละเอียดพร้อมส่งรูปเฉลยแนบ
 • 4. กดปุ่มตอบการบ้าน
วิธีตอบการบ้าน
วิธีใช้เครื่องมือวาดภาพ
วิธีใช้เครื่องมือวาดภาพ
วิธีค้นหาการบ้าน
 • 1. ไปที่ช่องค้นหาบนตาราง
 • 2. พิมพ์วิชาหรือ Username ตัวเองเพื่อค้นหาการบ้านของตัวเอง
 • 3. กดปุ่ม Search
 • 4. หากต้องการ Clear ตารางกดปุ่ม Clear
วิธีค้นหาการบ้าน
วิธีลงประกาศหาครูสอน
วิธีลงประกาศหา tutor สอน
วิธีส่งขอคำให้ Member ช่วยทำการบ้าน
วิธีส่งขอคำให้ Member ช่วยทำการบ้าน
Loading…