ยินดีต้อนรับเข้าสู่
App ช่วยทำ ช่วยตอบการบ้าน
เข้าสู่หน้าหลัก

บริการหลักๆของเรา

ใช้บริการได้ทั้งบนมือถือและคอมพิวเตอร์

ถามการบ้าน

เพียงถ่ายรูปและทำการอัพโหลดรูปภาพพร้อมคำอธิบายวิชาเบื้องต้นก็สามารถสร้างคำถามได้เลย

ตอบการบ้าน

ครูผู้สอนหรือเพื่อนๆที่รู้คำตอบสามารถช่วยกันตอบคำถามได้

โปรโมท Tutor

หาก Tutor ทำการตอบคำถามได้เยอะจะได้อยู่อันดับบนๆในตารางนักตอบการบ้าน

dohomework คืออะไร ?

เว็บแอพพลิเคชัน นำเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาในด้านการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ถามการบ้านหรือโจทย์ที่ไม่เข้าใจ

บริการเสริมของเรา

เพื่อให้นักเรียนและ Tutor ได้รับผลประโยชน์ในการใช้บริการมากขึ้น

Loading…